facebook tracking
Tilbage til Data og Personlige oplysninger

Privatlivspolitik

Fortrolighedspolitik for rekruttering ved hjælp af Teamtailor

Tjenesten til håndtering af rekrutteringer og forenkling af ansættelsesprocessen ("Tjenesten") drives af Teamtailor på vegne af Spies ("Controller" "vi" "us" osv.). Det er vigtigt, at de personer, der bruger tjenesten ("Brugere") føler sig trygge ved og informeres om, hvordan vi håndterer brugerens personoplysninger i rekrutteringsprocessen. Vi bestræber os på at opretholde den højest mulige standard for beskyttelse af personoplysninger. Vi behandler, administrer, bruger og beskytter brugerens personoplysninger i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitik").

1. Generelt

Vi er den dataansvarlige i overensstemmelse med den nuværende privatlivslovgivning. Brugernes personoplysninger behandles med det formål at styre og lette rekruttering af medarbejdere til vores virksomhed.

2. Indsamling af personoplysninger

Vi er ansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som Brugerne bidrager med til Tjenesten, eller for de personoplysninger, som vi på andre måder indsamler med hensyn til Tjenesten.

.

Hvornår og hvordan vi indsamler personoplysninger
Vi indsamler personoplysninger om Brugere fra Brugere, når Brugere;

 • foretager en ansøgning via Tjenesten eller på anden måde ved at tilføje personlige data om sig selv enten personligt eller ved at bruge en tredjepartskilde som f. eks. Facebook eller LinkedIn; og
 • bruger Tjenesten til at oprette forbindelse til vores personale, tilføje personlige data om sig selv personligt eller ved at bruge en tredjepartskilde som f. eks. Facebook eller LinkedIn.
 • giver identificerbare data i chat (leveret via det websted, der bruger Tjenesten), og sådanne relevante data for ansøgningsproceduren;

Vi indsamler data fra tredjeparter, f. eks. Facebook, Linkedin og gennem andre offentlige kilder. Dette kaldes "Sourcing" og udføres manuelt af vores medarbejdere eller automatisk i Tjenesten.

I nogle tilfælde kan eksisterende medarbejdere fremsætte anbefalinger om potentielle ansøgere. Sådanne medarbejdere tilføjer personlige data om sådanne potentielle ansøgere. I de tilfælde, hvor dette foretages, betragtes den potentielle ansøger som en Bruger i forbindelse med denne Fortrolighedspolitik og vil blive informeret om behandlingen.

Typerne af personoplysninger indsamlet og behandlet
Kategorierne af personoplysninger, der kan indsamles gennem Tjenesten, kan bruges til at identificere fysiske personer ud fra navne, e- mails, billeder og videoer, oplysninger fra Facebook og LinkedIn-konti, svar på spørgsmål stillet gennem rekruttering, titler, uddannelse og andre oplysninger, som Brugeren eller andre har givet via Tjenesten. Kun data, der er relevante for rekrutteringsprocessen, indsamles og behandles.

Formål og lovlighed i behandlingen
Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger er at styre rekruttering. Lovligheden af behandlingen af personoplysninger er vores legitime interesse i at forenkle og lette rekruttering.

Personoplysninger, der behandles med henblik på aggregeret analyse eller markedsundersøgelser, gøres altid uidentificerbare. Sådanne personoplysninger kan ikke bruges til at identificere en bestemt Bruger. Sådanne data betragtes således ikke som personoplysninger.

Den registreredes samtykke
Brugeren accepterer behandlingen af sine personoplysninger med det formål, at en Controller håndterer rekruttering. Brugeren accepterer, at personoplysninger indsamles gennem Tjenesten, når Brugere;

 • sender en ansøgning via Tjenesten, tilføjer personlige data om sig selv eller ved at bruge en tredjepartskilde som Facebook eller LinkedIn, og at Controller kan bruge eksterne sourcing-værktøjer til at tilføje yderligere oplysninger; og
 • når de bruger Tjenesten til at oprette forbindelse til Controllers rekrutteringsafdeling, tilføjer personlige data om sig selv eller ved at bruge en tredjepartskilde som f. eks. Facebook eller LinkedIn.

Brugeren giver også samtykke til, at den Controller der indsamler offentligt tilgængelige oplysninger om Brugeren og samler dem til brug i rekrutteringsformål.

Brugeren accepterer, at personoplysningerne er indsamlet i overensstemmelse med ovenstående a) og b) vil blive behandlet i henhold til nedenstående afsnit Lagring og overførsel og Hvor længe vil personoplysningerne blive behandlet.

Brugeren har ret til at trække sit samtykke tilbage når som helst ved at kontakte Controller ved hjælp af kontaktoplysningerne under 9. Brug af denne ret kan imidlertid betyde, at Brugeren ikke kan ansøge om et bestemt job eller på anden måde bruge Tjenesten.

Opbevaring og overførsler
De personoplysninger, der indsamles via Tjenesten opbevares og behandles inden for EU/EØS, et sådant tredjeland, der af Europa -Kommissionen anses for at have et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, eller behandles af sådanne leverandører, der har indgået bindende aftaler, der fuldt ud er i overensstemmelse med lovligheden af tredjelandsoverførsler (som Beskyttelse af personlige oplysninger) eller til andre leverandøre, hvor de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er for at beskytte de registreredes rettigheder, hvis data overføres. For at få dokumentation om sådanne passende sikkerhedsforanstaltninger skal du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne i 9.

Hvor længe vil personoplysningerne blive behandlet
Hvis en Bruger ikke skriftligt gør indsigelse mod behandlingen af deres personoplysninger, gemmes personoplysningerne og behandles af os, så længe vi finder det nødvendigt med hensyn til de formål, der er angivet ovenfor. Bemærk, at en ansøger (Bruger) kan være interessant for fremtidig rekruttering, og til dette formål kan vi gemme brugernes personoplysninger, indtil de ikke længere er af værdi som potentielle rekrutteringer. Hvis du som Bruger ikke ønsker at få dine personoplysninger behandlet til dette formål (fremtidig rekruttering), bedes du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne i afsnit 9.

3. Brugers rettigheder

Brugere har ret til at anmode om oplysninger om de personoplysninger, der behandles af os, ved skriftligt at underrette os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger under afsnit 9 nedenfor. Brugere har ret til en (1) kopi af de behandlede personoplysninger, som tilhører dem uden beregning. For yderligere efterspurgte kopier har Controller ret til at opkræve et rimeligt gebyr på grundlag af de administrative omkostninger for et sådant krav.

Brugere har ret til om nødvendigt at rette op på unøjagtige personoplysninger om den pågældende Bruger, via en skriftlig anmodning ved hjælp af kontaktoplysningerne i afsnit 9 nedenfor.

Brugeren har ret til at kræve sletning eller begrænsning af behandling og retten til at gøre indsigelse mod behandling baseret på legitim interesse under visse omstændigheder.

Brugeren har ret til at tilbagekalde ethvert samtykke til behandling, der er givet af Brugeren til Controller. Brug af denne ret kan imidlertid betyde, at Brugeren ikke kan ansøge om et bestemt job eller på anden måde bruge Tjenesten.

Brugeren har under visse omstændigheder ret til dataportabilitet, hvilket betyder en ret til at få de personlige data og overføre disse til en anden dataansvarlig, så længe dette ikke påvirker andres rettigheder og friheder negativt.

Bruger har ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden vedrørende behandling af personoplysninger vedrørende ham eller hende, hvis brugeren mener, at behandlingen af personoplysninger er i strid med lovgivningen i fortrolighedsloven.

4. Sikkerhed

Vi prioriterer den personlige integritet og arbejder derfor aktivt, så brugernes personoplysninger behandles med største omhu. Vi træffer de foranstaltninger, der med rimelighed kan forventes for at sikre, at Brugernes og andres personoplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik og GDPR-forordningen.

Dog kan overførsel af oplysninger over internettet og mobilnetværk aldrig ske uden risiko, så alle overførsler foretages på egen risiko for, at personen overfører dataene. Det er vigtigt, at Brugerne også tager ansvar for at sikre, at deres data er beskyttet. Det er Brugerens ansvar, at deres loginoplysninger holdes hemmelige.

5. Overførsel af personoplysninger til tredjepart

Vi vil ikke sælge eller på anden måde overføre Brugernes personoplysninger til tredjemand.

Vi kan overføre Brugernes personoplysninger til;

< ul>
 • vores entreprenører og underleverandører, der fungerer som vores forarbejdningsvirksomheder og underbehandlere i overensstemmelse med vores instruktioner, for levering af Tjenesten;
 • myndigheder eller juridiske rådgivere i tilfælde af kriminel eller forkert adfærd er mistænkt; og
 • myndigheder, juridiske rådgivere eller andre aktører, hvis det kræves af os i henhold til lov eller myndigheds påbud.
 • Vi overfører kun brugernes personoplysninger til tredjeparter, som vi har tillid til. Vi vælger omhyggeligt partnere for at sikre, at Brugerens personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af fortrolige oplysninger. Vi samarbejder med følgende kategorier af behandlere af personoplysninger; Teamtailor, der leverer service-, server- og hostingvirksomheder, e-mail-referencevirksomheder, videobehandlingsvirksomheder, informationssourcevirksomheder, analytiske servicevirksomheder og andre virksomheder med hensyn til supplerende service.

  6. Samlede data (ikke-identificerbare personoplysninger)

  Vi kan dele aggregerede data med tredjeparter. De aggregerede data er i sådanne tilfælde blevet samlet fra oplysninger, der er blevet indsamlet gennem Tjenesten og kan for eksempel bestå af statistik over internettrafik eller den geologiske placering til brug af Tjenesten. De aggregerede data indeholder ikke oplysninger, der kan bruges til at identificere individuelle personer og er derfor ikke personoplysninger.

  7. Cookies

  Når Brugere bruger Tjenesten, kan oplysninger om brugen blive gemt som cookies. Cookies er passive tekstfiler, der gemmes i internetbrowseren på Brugerens enhed, f. eks. computer, mobiltelefon eller tablet, når du bruger tjenesten. Vi bruger cookies til at forbedre Brugerens brug af Tjenesten og til at indsamle oplysninger om f. eks. statistik om brugen af Tjenesten. Dette gøres for at sikre, vedligeholde og forbedre Tjenesten. De oplysninger, der indsamles via cookies, kan i nogle tilfælde være personlige data og er i sådanne tilfælde reguleret af Cookiepolitik .

  Brugere kan når som helst deaktivere brugen af cookies ved at ændre de lokale indstillinger på deres enheder. Deaktivering af cookies kan påvirke oplevelsen af Tjenesten, f. eks. deaktivere nogle funktioner i Tjenesten.

  8. Ændringer

  Vi har ret til når som helst at foretage ændringer eller tilføjelser til fortrolighedspolitikken. Den seneste version af fortrolighedspolitikken vil altid være tilgængelig via Tjenesten. En ny version betragtes som kommunikeret til brugerne, når brugeren enten har modtaget en e-mail, der informerer Brugeren om den nye version (ved hjælp af den e-mail, som Brugeren har angivet i forbindelse med brugen af Tjenesten), eller når Brugeren på anden måde er informeret om den nye version af den nye fortrolighedspolitik.

  9. Kontakt

  For spørgsmål, yderligere oplysninger om vores håndtering af personoplysninger eller for kontakt med os om andre spørgsmål, bedes du bruge nedenstående angivne kontaktoplysninger; Spies fredrik.wessel@ving.se

  Teamtailor

  Karriereside fra Teamtailor